Sct. Poulsmøde den 26.januar 2015

2015-01-21 14:39
Nordby Sogns Borgerforening inviterer til det årlige Sct. Poulsmøde:
 
Mandag d. 26. januar 2015 - kl. 19:00 til ca. 21:45 på det økologiske Bryghus i Nordby
 
Kom og deltag i en dialog med vores kommunalpolitikere. Årets hovedtema er 'Danske Naturparker' - se tekst nedenfor......
Alle er velkomne.
 
Sct. Poulsmøde 2015 - Danske Naturparker.

I 2014 fik Danmark sin første naturpark, Naturpark Åmosen i Vestsjælland, og der er flere naturparker på vej, så på Samsø skal vi passe på ikke at blive agterudsejlet, og derfor vil Nordby Sogns Borgerforening (besluttet på generalforsamlingen i 2014) og Danmarks Naturfredningsforenings Samsø afdeling gerne sætte gang i et arbejde med at få Samsø mærket som Dansk Naturpark. Men det er nødvendigt, at politikerne er velvilligt indstillet, da en Dansk Naturpark er kommunalt forankret, og der skal laves et tillæg til kommuneplanen. Mærkningsordningen Danske Naturparker er udviklet af Friluftsrådet. Mærkningsordningen skal certificere områder med natur af særlig regional eller lokal betydning og gode rekreative friluftsmuligheder. Grundlaget for danske naturparker er enestående natur, men også kulturmiljø, rekreative muligheder, formidling og erhverv er vigtige elementer. Mærkningen gives for en 5-årig periode, og kan derefter søges forlænget.

Mærkningen Dansk Naturpark er som nævnt kommunalt forankret. Nøgleord er frivillighed, borgerinddragelse og lokale initiativer og engagement. Eksempelvis vil eventuelle tiltag på private jorder udelukkende ske på baggrund af frivillighed. Danske naturparker må ikke forveksles med de danske nationalparker, som er statsligt regulerede. Danske naturparker hindrer ikke og sætter ikke restriktioner for erhvervsudviklingen, men vil snarere give mulighed for udvikling af nye job og virksomheder.

Samsø er et unikt ø-, fjord- og havområde med en enestående sammensætning af natur, landskab, kultur og geologi. En Naturpark Samsø vil kunne forstærke øens identitet og vil fungere som en paraply, hvorunder der kan udvikles rekreative og kommercielle tilbud med afsæt i øens vand-, natur-, kultur-, turisme- og erhvervsmæssige tilbud til lokalbefolkningen og turister til gavn for de mennesker, der bor og arbejder her, samt de, der kommer rejsende/sejlende til.

En Naturpark Samsø vil sætte fokus på øens natur- og kulturperler og bidrage til en koordineret planlægning og udvikling, der tager hensyn til at forbedre naturkvaliteten og de rekreative behov, som borgerne og turisterne efterspørger, og som vil skaffe nye arbejdspladser i oplevelses- og friluftssektoren i de kommende år.

Danske Naturparker har mulighed for at søge mange forskellige fonde og støtteordninger for at gennemføre konkrete enkeltprojekter.

Mærkningen Dansk Naturpark forudsætter, at mindst 50 % af arealet er beskyttet natur. Men da Samsø foruden de mange beskyttede landområder også omfatter det store Ramsarområde med Stavns Fjord og ud forbi Bosserne, vil hele Samsø kunne opnå mærkningsordningen.

Ovennævnte falder i god tråd med Samsø Kommunes Erhvervs- og bosætningsstrategi- og handleplan, som netop påpeger, at der er et stort potentiale inden for innovation af turisme og udnyttelse af vores største resurse, som er vores natur.

Se www.danskenatueparker.dk og www.naturparkaamosen.dk
 


Nordby Sogns Borgerforening Samsø  | borgerforeningen8305@gmail.com