Generalforsamling 2021

2021-06-18 15:59
Nordby Sogns Borgerforening afholder generalforsamling.
Tirsdag d. 29. juni kl.19.00 på Stay by Stage, Nordby Hovedgade 8, 8305 Samsø
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag, der ønskes behandlet, skal fremsendes senest 8 dage før generalforsamlingen. Sendes til borgerforeningen8305@gmail.com

Efter generalforsamlingen byder foreningen på en ostemad og drikkelse.
Tilmelding senest d. 27/6 på mail: borgerforeningen8305@gmail.com

HUSK. Det er stadig muligt at indbetale medlemskab via bankoverførsel eller mobilepay:
Kontingent er 50 kr. for unge under uddannelse og for pensionister og 100 kr. for erhvervsaktive. Der kan betales via MobilePay 30734 eller kontooverførsel til reg.nr. 6260 kontonr. 1672348 (Jyske Bank)

Mange hilsner - NSBF bestyrelsen

Merete, Alexander, Finn, Kirsten, Lise, Karen og Benjamin
Nordby Sogns Borgerforening Samsø  | borgerforeningen8305@gmail.com