Om Borgerforeningen / Værdier

Værdier

– version 2/forår 2012

Tradition

NSBF arbejder for at bevare landsbyer og huse på Nordsamsø, så de også fremover fremstår velbevarede og i harmoni med omgivelserne. Vi involverer os aktivt i, at lokalplaner bliver overholdt og har fokus på, at øens vartegn Ballebjerg og Klokketårnet bliver tilset og vedligeholdt. NSBF støtter desuden op om de lokale arrangementer og traditioner; eksempelvis Sct. Pouls Mødet, Dansen om Kæret, Fællesspisninger, Klokkeringning og Sommer i By (sidstnævnte arrangeres af N.U.I)

Udvikling & Fornyelse

NSBF arbejder for, at Nordsamsø skal være et levende samfund og giver gerne vores bidrag med ved debatter og høringer omkring Samsøs fremtid. Vi støtter desuden aktivt op omkring lokale arrangementer i régi af Friskolen og Skovbørnehaven, Samsø Marathon samt idræts- og foreningslivet generelt; hvor vi stiller os til rådighed med sparring og som arbejdskraft. Vi støtter desuden de erhvervsdrivende på Nordsamsø og deltager gerne aktivt i planlægning og gennemførelse af aktiviteter og events. NSBF varetager desuden pasning og drift af Byhaven i Nordby.

Naturen

NSBF arbejder for at bevare en ren og uspoleret natur, som er til glæde og gavn for både fastboende samsinger og turister. Vi er fortalere for bæredygtig energi og indgår aktivt i debatter omkring miljøspørgsmål; herunder etablering af nye vindmøller, lokalplaner og spørgsmål omkring trafikplanlægning og sikkerhed på Nordsamsø. Vi er løbende i dialog med Samsø Kommune, Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling samt diverse grundejerforeninger på Nordsamsø omkring natur- og miljøspørgsmål.

Synlighed - Åbenhed

NSBF vil gerne være i kontinuerlig dialog med Samsø borgere, turister, politikere, organisationer og andre, som har interesse i foreningens arbejde og Samsø. Vi udsender løbende e-nyhedsbreve og driver hjemmesiden www.nsbf.dk, hvorigennem alle har mulighed for at rette henvendelse til foreningens bestyrelse med spørgsmål, kommentarer og gode idéer. NSBF arrangerer desuden det årlige Sct. Pouls Møde, hvor Samsøs kommunalbestyrelse stiller op til dialog med Samsøs borgere og andre interessenter.

Mangfoldighed

I NSBF bestræber vi os på, at foreningen bygger på et bredt og varieret menneskeligt og fagligt grundlag; og at bestyrelsens sammensætning i videst muligt omfang er repræsentativt for befolkningssammensætningen på Nordsamsø. 

Nordby Sogns Borgerforening Samsø  | borgerforeningen8305@gmail.com