Kommunalbestyrelsesmøde 30. august, 2016

2016-10-07 15:05
Samsø Kommune afholder ordinært kommunalbestyrelsesmøde på

Nordby gamle Posthus og Bibliotek
tirsdag den 30. august kl.17.30.

Se dagsordenen i Samsø Posten eller på www.samsoe.dk


Undgå den "lange" køretur til Tranebjerg 

og kom og lyt med.
Venlig hilsen

Nordby Sogns Borgerforening
Nordby Sogns Borgerforening Samsø  | borgerforeningen8305@gmail.com