Årsplan 2016

2016-10-07 15:18
Årsplan 2016. Nordby Sogns Borgerforening (NSBF)

Ma. 25. jan.    SCT. POULSMØDE kl. 19 – 21.45 på Det Økologiske Bryghus i Nordby.

Ti. 15. marts.  FOREDRAG kl. 19.30 på Nordby Bibliotek. Skipper på M/S TUNØ Niels Bach causerer         

                         om ”Skibe og Sømænd- en lille snak om mit liv til søs”. I samarbejde med Nordby    

                         Bibliotek.

Ti. 29. marts.  GENERALFORSAMLING kl. 19.30 på Nordøens Restaurant og Cafe. Bagefter kommer 

                         Teknisk Udvalgs formand Michael Kristensen og besvarer spørgsmål.

Ti. 5. april.      FOREDRAG kl. 19.00 på Nordby Bibliotek. Kirsten Asmussen og Steffen Kjærulf 

                         Schmidt om H. C. Andersen i ord og musik. I samarbejde med Nordby Bibliotek.

Sø. 17 april.    AFFALDSINDSAMLING på Nordsamsø. Vi mødes kl. 10 i Sejlerstuen på Mårup Havn. 

                         Kl. 13 er NSBF vært ved en lille frokost.

Sø. 5. juni.      GRUNDLOVSDAG på Ballebjerg kl. 14.30. Grundlovstaler er Kgl. konfessionarius og  

                         tidligere biskop Erik Norman Svendsen. Tag kaffe/ te med. NSBF giver lagkage.

Ti. 30 aug.       NSBF er vært for KOMMUNALBESTYRELSESMØDE på Nordby Bibliotek og Gamle 

                         Posthus.

Lø. 10. sept.   KULTUR PÅ HJUL kl. 9.45 – 16.00 på Samsø Friskole i samarbejde med Kulturring 

                         Østjylland. Byvandring- Workshop-Fernisering.

?     ?    nov.    FORTSÆTTELSE af Niels Bachs CAUSERI fra d. 15. marts. ”Skibe og Sømænd- en lille 

                         snak om mit liv til søs”. I samarbejde med Nordby Bibliotek.

Sø. 27. nov.    KLOKKERINGNING og JULETRÆSTÆNDING kl. 16.00 ved Klokketårnet. Derefter 

                         kaffe/te og kage på Nordby Bibliotek. I samarbejde med Nordby Sogns Ringerlaug.

Ultimo dec.    NSBF uddeler GODTEPOSER ved Samsø Friskoles juleafslutning ved ”Dansen om        

                         Kæret”.
Nordby Sogns Borgerforening Samsø  | borgerforeningen8305@gmail.com