Generalforsamling 2017

2017-02-24 16:57
Nordby Sogns Borgerforening

Generalforsamling

tirsdag den 28. marts

kl.19.30 på Nordøens Restaurant og Cafe.

Dagsorden ifølge vedtægterne.


Efter generalforsamlingen fortæller Lena Bjørn en historie.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde

senest 8 dage før generalforsamlingen.
Nordby Sogns Borgerforening Samsø  | borgerforeningen8305@gmail.com