Søren Peter Kjeldahl om Samsø Redningskorps, 15.febr., 2018

2018-03-02 16:13
 

 

Søren Peter Kjeldahl

fortæller om Samsø Redningskorps og

det samlede beredskab på Samsø

på Det Gamle Posthus/Bibliotek i  Nordby

torsdag d. 15. februar kl. 19.30

Alle er velkomne

Nordby Sogns Borgerforening

 
Nordby Sogns Borgerforening Samsø  | borgerforeningen8305@gmail.com