Generalforsamling 13. marts, 2018

2018-03-02 16:15
 

Nordby Sogns Borgerforening

Generalforsamling ti. d. 13. marts kl. 19.30

på Det Økologiske Bryghus og Cafe.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 
Nordby Sogns Borgerforening Samsø  | borgerforeningen8305@gmail.com