Fuldmåre over Kragemosen-Dark Sky Samsø

2019-03-14 15:11Fuldmåne over Kragemosen

Sidste år trodsede omkring 100 øboere og fritidssamsinger efterårskulden for at tage ud i Kragemosen ved Issehoved - en oktoberaften i bedste sendetid. De var ude for at høre foredrag, opleve opera og indtage suppe under en imponerende stjernehimmel

Den succesfulde tur var arrangeret af Samsø Energiakademi i samarbejde med Nordby Sogns Borgerforening og Samsø Kommune, som en del af EU projektet Night Light.

Night Light projektet handler om lysforurening, der er et stadig større problem for såvel mennesker som planter og dyr. Samtidigt forringer lys forureningen vores muligheder for at opleve stjernehimlen

Et af målene i Night Light projektet er derfor at etablere et Dark Sky Samsø, hvor der bliver særlig gode muligheder at opleve den mørke nattehimmel.

Valget er faldet på Kragemosen ved Issehoved og arrangørerne er nu klar med en opfølgning på succesen fra efteråret.

Denne gang inviteres der onsdag den 20.marts til en fuldmåne vandring i bakkerne nord for Kragemosen. Turen gennem det smukke landskab med udsigt ind til det lys forurenende Aarhus vil vare godt og vel en time.

Efter gåturen serveres en styrkende suppe på Stay by Stage i Nordby, hvor Tom Axelsen, en af ildsjælene bag Dark Sky Møn vil træde op.

Tom, vil fortælle om erfaringerne fra Møn og give gode råd til, hvordan vi bedst får opbygget et Dark Sky Samsø

Som sidste gang vil der blive arrangeret bustransport fra Sydøen til arrangementet.
Nordby Sogns Borgerforening Samsø  | borgerforeningen8305@gmail.com