Vi tager os af / Badebroen

Badebroen


Ny badebro i Nordby

I efteråret 2018 lykkedes det Nordby Sogns Borgerforening (NSBF) at søge og modtage 235.000 kr fra Nordeas Kystpulje til opførelsen af en ny badebro ved stranden øst for Nordby. Nysgerrige har måske allerede set, at den 20 meter lange bro er ved at blive sat op.

Samarbejde og fællesskab

Pengene fra Kystpuljen bruges ikke kun på en badebro, men også på aktiviteter og fællesskab. Fx sportsudstyr, strandlegesager, våddragter til Brolauget mv. Og netop fællesskabet har været vigtigt for NSBF.

Tovholdere på projektet Benjamin Hansen og Finn Leth fortæller: “Der er et virkeligt godt sammenhold på Nordøen og det støtter Borgerforeningen altid op om. Derfor så vi en mulighed for at gøre den nye badebro til mere end bare møtrikker og planker. Vi håber, den kan være med til at gøre området for enden af Hverremosevejen til et mødested for Nordøen, for hele Samsø og for øens gæster”.

Og opbakningen er allerede stor. Udover Nordeas Kystpulje, har NSBF også modtaget støtte fra XL Byg, Dagli’ Brugsen i Mårup, EDC og Fibia.

Hvem, hvad, hvor?

Ballebjerg, Møgelskår, Issehoved, gadekæret, Klokketårnet osv. Alle kender de ikoniske natur- og kultursteder på Nordøen. “Men hvorfor er stranden ved Nordby så relativt ukendt? NSBF vil bruge opførelsen af den nye badebro som startskuddet til at udbrede kendskabet til Samsøs bedste strand, Nordby Strand”, fortæller Benjamin Hansen og Finn Leth.

“I daglig tale har området heddet Ridebanen og Savværket, men det er jo svært for turister og tilflyttere at regne ud uden en guidet tour. Det helt fantastiske ved området er jo, at stranden, naturen og byen er så tætte på hinanden. Så derfor gav det mening for os bare at kalde det for Nordby Strand”, fortsætter Benjamin Hansen.
Nordby Sogns Borgerforening Samsø  | borgerforeningen8305@gmail.com