Om os - bestyrelse, medlemskab mv.

Nordby Sogns Borgerforening blev stiftet i 1947. Undervejs har den heddet Nordby Borgerforening, men er tilbage ved sit gamle og nuværende navn. Mange af foreningens medlemmer er fritidssamsinger.. 
 
I menuen til venstre kan du se bestyrelse, vedtægter, referater og kontingent/medlemskab.
 
Borgerforeningen er i nogle tilfælde høringsberettiget, når det gælder Nordbys bevarende lokalplan. Også i andre sammenhænge er det oplagt for Samsø Kommune eller andre instanser at kontakte os.
 
Blandt andet derfor er det vigtigt, at mange fastboende og fritidssamsinger er med i foreningen. Vi kommer under alle omstændigheder til at tale på nordøens vegne, og det fungerer bedst, når vi er bredt repræsenteret. 
 
 
 
 
 
 
 
Nordby Sogns Borgerforening Samsø  | borgerforeningen8305@gmail.com