Om Borgerforeningen / Bestyrelsen

Bestyrelsen

 
Formand: Benjamin Hansen. benjamin@meinung.nu / 2751 2859
 
Næstformand Merete Hammeken, mmsh@live.dk / 2361 9743
 
Kasserer Alexander Janz: janz_alexander@yahoo.de / 3010 5509
 
Sekretær Kirsten Erbou: kirsten.erbou@gmail.com 4021 5105
 
Bestyrelsesmedlem: Finn Leth Hansen. finnleth@me.com / 2567 5215
 
Suppleant Lise Gommesen. lisegommesen@hotmail.com / 5383 5208
 
Suppleant Karen Poulsen, labyrint@mail. dk  /  8659 6659
 
 
 
 
Henvendelser vedrørende hjemmesiden:                                                                        HarlyFrederiksen på telefon 86596123 / 29806123
harlyfrederiksen@hotmail.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nordby Sogns Borgerforening Samsø  | borgerforeningen8305@gmail.com