Bestyrelsen

Efter generalforsamling 2024: 
Inge-Dorthe E. Larsen, formand -  mail@idelarsen.dk
Benjamin Hansen. næstformand - benjamin@meinung.nu
Sofie Mondrup Nielsen, kasserer
Helle Bjerregaard, sekretær -  helleduun@gmail.com
Merete Hammeken -  mmsh@live.dk
Jette Søgaard, suppleant
Niels Olsen, suppleant 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nordby Sogns Borgerforening Samsø  | borgerforeningen8305@gmail.com